Podjeljeni paketi prehrambenih artikala najugroženijim logorašima u Prozoru
Permalink

Podjeljeni paketi prehrambenih artikala najugroženijim logorašima u Prozoru

Predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, dana 18.01.2016. ford performance iphone 7 case godine,…

Continue Reading →

Podjeljeni paketi pomoći ugroženim logorašima iz Bratunca
Permalink

Podjeljeni paketi pomoći ugroženim logorašima iz Bratunca

Dana 14. januara 2016. marvel iphone 7 case godine, predstavnici Saveza logoraša u Bosni i…

Continue Reading →

Podjeljeni paketi najugroženijim logorašima sa područja općine Konjic
Permalink

Podjeljeni paketi najugroženijim logorašima sa područja općine Konjic

Predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini posjetili su dana 26.01.2016. godine Udruženje logoraša općine…

Continue Reading →

Uručeni paketi najugroženijim logorašima iz Kladnja
Permalink

Uručeni paketi najugroženijim logorašima iz Kladnja

Dana 30.12.2015. godine, predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, posjetili su Kladanj. Pored sastanka…

Continue Reading →

Osigurani prehrambeni paketi logorašima sa područja općine Stolac
Permalink

Osigurani prehrambeni paketi logorašima sa područja općine Stolac

Dana 29.12.2015. godine, predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, boravili su u Stocu. Cilj…

Continue Reading →

Uručeni paketi prehrambenih artikala najugroženijim logorašima iz Kozarca
Permalink

Uručeni paketi prehrambenih artikala najugroženijim logorašima iz Kozarca

Dana 24.12.2015. godine, predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini boravili su u Kozarcu, a…

Continue Reading →

Podjela paketa logorašima povratnicima Rogatice i Žepe
Permalink

Podjela paketa logorašima povratnicima Rogatice i Žepe

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini 23. decembra 2014. godine upriličio je podjelu paketa logorašima…

Continue Reading →