SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE ZAUZEO STAV: “OBAVEZIVANJE ŽRTAVA RATNE TORTURE NA PLAĆANJE TROŠKOVA POSTUPKA PREDSTAVLJA POVREDU NJIHOVOG PRAVA NA IMOVINU I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE UTVRĐENIH EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA”
Permalink
Informacija o statusu Zakona o pravima žrtava torture u BiH
Permalink

Informacija o statusu Zakona o pravima žrtava torture u BiH

U nastavku tekst odgovora Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine broj 01-07-02-1-2508-37/15…

Continue Reading →

PROTESTNO PISMO: Prava ratnih zločinaca prije prava žrtava – Ko se sve bori za prava ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini?
Permalink
Međunarodno vijeće za rehabilitaciju žrtava torture ( IRCT ) podržava rad Saveza logoraša u BiH
Permalink

Međunarodno vijeće za rehabilitaciju žrtava torture ( IRCT ) podržava rad Saveza logoraša u BiH

Međunarodno vijeće za rehabilitaciju žrtava torture, u povodu Dana logoraša Bosne i Hercegovine i 20.…

Continue Reading →

Austrijske vlasti odobrile inicijativu Saveza logoraša u BiH i Centra savremenih inicijativa Austrije za izgradnju spomen ploče bosanskohercegovačkim žrtvama u Mauthausenu
Permalink
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini primljen u članstvo “Međunarodnog centra za rehabilitaciju žrtava torture“ (IRCT)
Permalink

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini primljen u članstvo “Međunarodnog centra za rehabilitaciju žrtava torture“ (IRCT)

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, nakon višemjesečnih aplikacija, molbi, razgovora i pregovora, primljen je…

Continue Reading →